Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Må vi hjælpe jer med at samarbejde om arbejdsmiljø?

   
Fokus på samarbejde om arbejdsmiljø betaler sig.

Arbejder I med arbejdsmiljø i en virksomhed indenfor bygge og anlæg eller som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladser, kan I få gratis konsulenthjælp.

I får hjælp til at anvende metoder og trænes i at facilitere:

  • Rettidig og problemløsende kommunikation
  • Konstruktive møder
  • Ideudvikling, debat, viden
  • Give energi, grin og sammenhold
Hvilken indsats passer jer?
Indsats på byggepladsen

I en effektiv sparring med en bygge- og anlægskonsulent får I hjælp til at få ny energi i samarbejdet om arbejdsmiljø på en konkret byggeplads. Med arbejdsmiljøkoordinatoren som omdrejningspunkt aftales 5-10 aktiviteter, som kan være enkeltstående eller i et forløb.

Indsats for arbejdsmiljøkoordinering i virksomheder

I får hjælp til at udbrede og forankre brugen af faciliteringsmetoder for virksomhedens arbejdsmiljøkoordinatorer, så samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladserne kan styrkes. Jeres ledelse og arbejdsmiljøkoordinatorerne mødes med en erfaren konsulent og aftaler aktiviteterne i jeres forløb. De kan fx være videndeling, deltagelse i en kollegas aktiviteter, sparring mm.

Indsats i virksomheden

I en effektiv sparring med en bygge- og anlægskonsulent får I hjælp til at afprøve metoder til facilitering af fx arbejdsmiljøforbedringer, årlig drøftelse, APV, mm. I kan have behov for faciliteringen i en enkelt situation, i flere situationer eller I kan aftale et forløb i virksomheden.

Interesseret?

Så kontakt Vibeke Rasmussen fra Human House på tlf. 4026 5925 eller vira@humanhouse.com

thumbnail of Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser- Eksempelsamling med metoder og cases

Se mere om faciliteringsmetoder, gode historier og cases i ”Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases” på bfa-ba.dk/eksempelsamling/

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.