Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Malere

   

Som maler kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særlig opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet:

  • Farlige stoffer i de overflader, der skal slibes eller afrenses
  • Indhold af farlige stoffer i fx maler- og spartelprodukter
  • Støv fra slibearbejde 
  • Belastende arbejdsstillinger og gentaget arbejde – fx knæliggende og arbejde over skulderhøjde
  • Løft og bæring af materialer til arbejdssted
  • Adgangs- og transportveje
  • Arbejde i højden

Hør podcasten Malersnak, hvor malere, malermestre og en række eksperter i arbejdsmiljø fortæller om risikoen for nedslidning i malerfaget, og hvordan forebyggelse kan ske både i planlægnings- og udførelsesfasen.

Se også vores podcasts om strøm på byggepladsen og ergonomi på småopgaver

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger