Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Maling

   

Maling indeholder bl.a. bindemidler, pigmenter og kan indeholde forskellige typer af opløsningsmidler. Undgå at indånde dampe fra maling og undgå at få den på huden. Når man sprøjtemaler, er der risiko for at indånde både aerosol (sprøjtetåge) og dampe fra opløsningsmidler. Aerosol kan indeholde sundhedsskadelige pigmenter og er derfor farlig at indånde. Afgræns derfor maleområdet, eller brug rulle i stedet for sprøjtepistol.

Maling kan desuden indeholde irriterende og allergifremkaldende stoffer. Det gælder særligt for vandbaserede malinger, som oftest indeholder konserveringsmidler (biocider, fx MI og MI-lignende stoffer). Disse stoffer er stærkt allergifremkaldende, når de afdamper til luften samt, ved hudkontakt. Sørg derfor for god udluftning og undgå hudkontakt når der arbejdes med vandbaserede malinger. Eller brug malinger uden disse konserveringsmidler. Maling, som indeholder konserveringsmidlet MI, skal mærkes med oplysning om dette.

Fortynding af maling

Hvis du fortynder en maling, kan sikkerhedsreglerne ændre sig. Derfor skal kodenummer for brugsklar blanding (efter fortynding) altid være oplyst. Fx vil fortynding af maling (kodet 2-2) med en fortynder (kodet 3-1) normalt ændre koden til 3-2 og dermed kræve skrappere sikkerhedsregler.

Forbud

Til visse typer malearbejde er der fastsat maksimalt tilladte kodenumre. Det gælder fx malerarbejde, der foregår indendørs.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger