Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Maskiner til beton og mørtel

   

Blandemaskiner

Brug transportør, transportsnegl, hejseværk frem for at skovle, hvis blandemaskinen bliver brugt meget. Det er med til at nedsætte belastningen hos dem, der skal fylde maskinen.

Unge under 18 år må gerne betjene blandemaskiner, transportsnegle m.v., hvis maskinerne er afskærmet på en sådan måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinen. Dog kun hvis den unge er oplært og instrueret grundigt i brugen.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, de ansatte forstår og som fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder maskinen.

Betonglittemaskiner

Maskiner med benzinmotor må kun bruges indendørs, når rummene er godt ventilerede.thumbnail of betonglitter

Glittemaskiner med roterende skiver eller propeller skal være sikret således:

  • Roterende skiver eller propeller skal være afskærmede, så ingen del af en fod kan nå ind i farezonen
  • Maskinen skal have holdegreb (dødmandsknapfunktion)
  • På en benzindreven maskine skal man kunne aktivere starteren, mens man holder på holdegrebet på styrestangen

Vibratorer

Vibratorer, som bliver brugt til fordeling af våd beton i forme og til afretning af gulve og etageadskillelser, bliver drevet af lavspændings­­-mo­torer gennem transformere.

Det kan være nødvendigt at begrænse arbejdstiden, hvis vibrations­niveauet er højt (læs mere i afsnit om vibrationer).

Skal vibrationsdæmpningen fungere effektivt, er en god vedligeholdelse en forudsætning. Hvor vibratormotoren er indbygget i apparatet, bør der være en afbryder på betjeningshåndtaget.

Efterlad ikke en stavvibrator med tændt motor.

Har vibratoren ingen afbryder i håndtaget, skal man tage den med hen til afbryderen, anbringe den i et stativ eller sikre den på anden måde, indtil den er standset.

Unge under 18 år må kun betjene betonglittemaskiner og vibratorer, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er blevet oplært og instrueret forsvarligt.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger