Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Maskiner til metal

   

Metalrundsave

Udover det, som er nævnt for trækapsave, skal kapsave til metal også:

  • betjenes med holdegreb (dødmandsknap)
  • have nødstop
  • standse hurtigst muligt, når man slipper holdegrebet
  • have friktionskobling eller andet, som hindrer farer som følge af, at klingen hugger i emnet eller kører fast.

Kapsave, hvor klingen bliver fremført mekanisk, skal have yderligere beskyttelse, fx afskærmning, så man ikke kan røre værktøjet, to-håndsbetjening, lysgitter eller tilsvarende.

Unge under 18 år må gerne betjene metalrundsave, hvis maskinerne er afskærmet på en sådan måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinen. Dette gælder dog kun, hvis den unge er oplært og instrueret grundigt i brugen.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder maskinen.

Gevindskæremaskiner

Man skal betjene gevindskæremaskiner med en fodpedal eller holdegreb, som standser maskinen, når man slipper den. Fodpedalen skal være afskærmet, så man ikke utilsigtet kan starte den og i øvrigt være indrettet med 3 stillinger:

  • Øverste upåvirkede stilling: maskinen er standset
  • Midterste stilling: maskinen i gang
  • Nederste stilling: nødstopsfunktion.

Lange roterende rørdele, der rager ud, skal være afskærmet og støttet i rørbukke.

Afstikning af rør, som roterer i skæremaskiner, må kun gøres på maskiner med monteret rørskærer. Gevindskæring og afstikning må ikke foretages på rør, der er monteret med fittings.

Man må ikke skrue fittings på rør, som roterer i gevindskæremaskiner.

Unge under 18 år må gerne betjene gevindskæremaskiner, hvis de er afskærmet på en sådan måde, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinen. Dette gælder dog kun, hvis den unge er oplært og instrueret grundigt i brugen.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder maskinen.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger