Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of branchevejledning-om-montage-af-betonelementer-og-letbetonelementer-dec-18-print

Montage af betonelementer og letbetonelementer

   

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen henvender sig til samtlige aktører i forbindelse med projektering, planlægning og udførelse af montage af betonelementer og letbetonelementer.

Vejledningen erstatter ikke lovmæssige forpligtelser som udarbejdelse af leverandørbrugsanvisninger og instruktion af medarbejdere, men bør anvendes som grundlag herfor.

Vejledningen er derfor relevant for både bygherre, projekterende, leverandører, montører, formænd og de personer, der har ansvaret for montagearbejdet.

De metoder og regler, der er anført i branchevejledningen, gælder specifikt for montage af beton- og letbetonelementer og kan derfor ikke umiddelbart overføres til andre brancher.

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken. Revisionen har dels haft til formål at imødegå den ændrede arbejdsmiljølovgivning, bl.a. omkring arbejde i højden og bygherrens ansvar og pligter, dels at forsøge at præcisere vigtigheden af en synlig ansvarsfordeling på baggrund af branchens erfaringer.

Se mere om tilspænding af bolte på bef.dk/teknik-og-design/montage/tilspaending-af-bolte/
Se mere om afstivning af lodrette elementer på bef.dk/teknik-og-design/montage/anvisning-for-afstivning/

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Udgivet December 2018

Mere om materialet

I vejledningen henvises til både hjælpeskemaer og tjeklister.

Her kan du hente og printe følgende skemaer:

Hjælpeskema (PDF-format)
Hjælpeskema (Excel-format)

På side 10 henvises til tjeklisterne nedenfor:
(Klik for at åbne, udfylde og gemme i Word)

Planlægning og forberedelse: Foer-montage
Udførelse af alle operationer: Under-montage
Afslutning og andre opgaver: Efter-montage

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger