Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Motordrevet håndværktøj

   

Ved køb af håndværktøj:

 • Foretræk vibrationsdæmpet værktøj
 • Foretræk kuldeisolerende og vibrationsdæmpende håndtag
 • Foretræk støjsvagt værktøj
 • Foretræk værktøj, der er let og let håndterligt
 • Vælg værktøj med mulighed for tilslutning til støvudsugning
 • Vælg værktøj med ergonomiske håndgreb, – plads nok til hænder, et greb med passende tykkelse og et godt og sikkert greb

Højt vibrationsniveau (se afsnit om vibrationer) kan medføre begrænsninger for, i hvor lang tid man dagligt må bruge maskinen.

Ved rengøring, justering og værktøjsskift skal motoren være standset, og evt. elstik eller lufttilslutning skal være trukket ud.

Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke betjene vibrationsbelastende håndværktøj o.lign. med en belastning over 130 dB(HA), med mindre det i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de blevet oplært og instrueret forsvarligt.

Det er dog tilladt for unge at udføre kortvarigt arbejde med vibrerende værktøj (mindre end 30 minutters varighed over en hel arbejdsdag).

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte kan forstå, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder maskinen.

Kædesave

Man må kun benytte motorkædesave, der er typegodkendt eller CE- mærket. Motorsaven skal passes omhyggeligt med hyppig kædesmøring, kontrol af kædespænding m.v. Når kæden files, skal man kontrollere den med måleværktøj.

Man skal holde kædebremsen ren og kontrollere, at den virker. Mo­torens omdrejningstal i tomgang skal være indstillet, så det ligger væsentligt lavere end omdrejningstallet for kædens tilkobling.

Brugeren skal have et godt kendskab til, hvordan motorkædesaven er indrettet, hvordan den fungerer og skal passes, og brugeren skal være bekendt med de sikkerhedsmæssige krav.

Personer, som ikke har erfaring med kædesave, skal oplæres af en person med et godt fagligt kendskab, inden de selvstændigt må arbejde med motorkædesave.

Man må ikke arbejde med motorkædesave fra stiger, medmindre stigen har en særlig indrettet arbejdsstandplads.

 • Man må kun anvende særligt konstruerede motorkædesave (stang­save) over skulderhøjde.
 • Man må kun – på grund af udstødningsgassen – anvende save med forbrændingsmotor indendørs, når der er effektiv ventilation.
 • Man må kun bruge elektriske motorkædesave til spænding over 50 volt udendørs i tørt vejr.

Man skal bruge følgende personlige værnemidler, når der arbejdes med motorkædesave:

 • Sikkerhedshjelm
 • Øjenværn, beskyttelsesbriller eller visir
 • Benværn, bukser med skærehæmmende indlæg på forsiden af benet
 • Fodværn, sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg
 • Høreværn, da støjbelastningen er over 85 dB(A).

Unge under 18 år må ikke betjene motorkædesave, med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og de skal oplæres og instrueres forsvarligt.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte kan forstå, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder motorkædesaven.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger