Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Murere

   

Som murer kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet: 

  • Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved manglende brug af gode tekniske hjælpemidler og forkert placering af materialer
  • Kemikalier ved hudkontakt med cement, mørtel og syre samt indånding af støv
  • Støj og vibrationer fra maskiner og værktøj
  • Arbejdsulykker som især sker ved fald og nedstyrtning samt ved forkert brug af værktøj

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger