Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Nedrivere

   

Som nedriver kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet: 

  • Tunge løft ved løft/ flytning af maskiner, værktøj og materialer 
  • Dårlige arbejdsstillinger ved arbejde på svært tilgængelige steder
  • Skadelige kemikalier og dampe med renoveringsopgaver, hvor man fx kan støde på PCB
  • Indånding af støv fra fx træ, gammel maling, beton, asbest, isoleringsmaterialer, bly og forurenet jord
  • Støj og vibrationer fra maskiner og værktøj
  • Arbejdsulykker som især sker ved fald og nedstyrtning samt ved forkert brug af værktøj

Links til andre gode sider

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger