Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

NemByg får alle til at tale sikkerhed – med NEM-SNAK

   

I et forløb med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste hentede NemByg hjælp til deres arbejde med risikovurderinger. Risikovurderinger skulle i langt højere grad gennemføres ude på pladserne og medarbejderne skulle involveres. 

Behov for brugervenlighed

Tømrerne fik ikke brugt risikovurderingsredskaberne på grund af de krav der var til lange beskrivelser. NemByg havde derfor allerede været i tænkeboks om, hvordan risikovurderingerne kunne gøres korte, brugervenlige og mere effektfulde. De ville gerne have et nyt værktøj til fremtidig sikkerhedsvurdering.

Sammen med konsulenttjenesten fandt de frem til de vigtigste forudsætninger og krav, som skulle til, for at der bliver gennemført risikovurderinger:

  • Projektlederne skal give tid til at tømrerne kan have dialogen om risici
  • Tømrerne skal vide, hvad de skal gøre, når de skal tale om og vurdere risici
  • Der skal være en tydelig ansvarlig på hver plads/opgave som tager initiativ til, at man får lavet (de nye) risikovurderinger
  • Der skal være klare aftaler om, hvornår man må stoppe en opgave
  • Det skal være simpelt

”Vi ville finde en simpel måde, hvorpå tømrere, lærlinge og projektleder taler sammen og får bidraget til risikovurderinger”

Et værktøj som giver mening

NemByg vidste godt, at det var en vigtig forudsætning at både projektledere og tømrerne synes godt om idéen med at få et dialog-værktøj til risikovurderinger. De så mening med at finde frem til noget nemt tilgængeligt, som involverer flere i dialogen om risici. 

Som arbejdsmiljøkoordinator i NemByg har Carina taget initiativ til forløbet med konsulenttjenesten. Hun fortæller, at en succesfuld implementering starter med at få nogle folk med på idéen:

”De skal selv tage ejerskab, og de skal kunne se fidusen i det. Der skal være en ansvarlig, der skal tage initiativ til at bruge det nye værktøj. Når de har fået gjort det nogle gange, sidder det mere på rygraden”

NEM-SNAK principper

Som resultat af forløbet har NemByg fået lavet NEM-SNAK, et værktøj som styrer igennem nogle principper for at afdække risici. Værktøjet fremgår af en planche, som hænger rundt omkring på pladserne. 

Dialogen om risici kan tages dagligt, ugentligt, eller i en konkret situation. I praksis bruges den fx ved at gennemgå arbejdsopgaverne ift. risici. Man tager en runde, hvor alle kommer med input, og uddelegerer, hvem som gør hvad.

”Som projektleder oplever jeg, at tømrerne finder og belyser nogle ting, som jeg ikke lige er faldet over” – Kasper. Projektleder hos NemByg

Når alle er inkluderet i snakken om risici, tager de mere ansvar. Det har gjort, at de tager hinanden med på råd og løfter hinanden, når det handler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Kaffe med sikkerhedskultur

NemByg har også fået NEM-SNAK-kopper.

”Så bliver man mindet om snakken og principperne i den”

Den store gevinst ved at få hjælp fra konsulenttjenesten ser NemByg i at få ekspertviden udefra og i at mange fik bidraget frem til det nye værktøj.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.