Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Om BFA Bygge og Anlæg

   

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg er sammensat af 8 arbejdsgiverforeninger, 9 fagforbund/organisationer og 2 lederorganisationer. Der er ca. 160.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

Aktiviteter

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Organisationer

BFA Bygge & Anlæg består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet. Læs mere om organisationerne.

Strategi og årsplan

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet en strategi for perioden 2021 – 2031. Strategien udmøntes i årlige aktivitetsplaner.

Rapporter

BFA Bygge og Anlæg har gennemført en undersøgelse med det formål at afdække og kvalificere potentialet i at få koblet arbejdsmiljøviden til salg, udlejning m.m. fra leverandører, producenter, forhandlere og udlejere af værktøjer, tekniske hjælpemidler, byggematerialer og –komponenter. – Rapport om formidling af arbejdsmiljø via leverandører.

Rapporten ”Psykosocialt arbejdsmiljø i den danske bygge- og anlægsbranche” er det danske bidrag til et europæisk projekt om psykosocialt arbejdsmiljø i byggeriet. Det europæiske projekt har til formål at give de europæiske parter i bygge- og anlægsbranchen – FIEC og EFBWW – et bedre grundlag for at behandle emnet ”arbejdsrelateret mental sundhed” (psykosocialt arbejdsmiljø).
Rapporten er udarbejdet af Jacob Munk på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe sammensat af en repræsentant fra Dansk Byggeri og en repræsentant fra BAT-kartellet.
Som led i projektet udarbejdes landerapporter fra ca. 8 lande og en samlet europæisk rapport.

BFA Bygge & Anlæg har fået udarbejdet rapporten “Undersøgelse af effektfulde kommunikationsmuligheder i forhold til virksomheder og ansatte i bygge- og anlægsbranchen” Se også bilagsrapporten

BFA Bygge & Anlæg har fået gennemført en evaluering af Konsulenttjenesten ved en ekstern evaluator i perioden november 2021 til december 2023. Resultaterne omhandler bl.a. effekten på arbejdsmiljøet (områderne ulykker, kemi og MSB) hos de virksomheder, som har fået besøg af Konsulenttjenesten: Evaluering af BFA Bygge og Anlægs konsulenttjeneste

Sekretariatet

Kontaktoplysninger til sekretariatet herunder de ansatte i BFA Bygge & Anlægs sekretariat.

5 branchefællesskaber

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg er et af i alt 5 branchefællesskaber.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

BFA Bygge & Anlæg har et tæt samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har 13 konsulenter, der dækker hele Danmark. Byggeriets Arbejdsmiljøbus benytter i stor udstrækning BFA Bygge & Anlægs vejledninger som grundlag for formidlingen af god arbejdsmiljøpraksis. Der er en løbende vidensudveksling mellem BFA Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus, så konsulenternes formidlingserfaring nyttiggøres i BFA Bygge & Anlægs arbejde. Se mere om Byggeriets Arbejdsmiljøbus på www.bam-bus.dk

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.