Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Opstilling-og-nedtagning-af-stilladser-tryk-2014

Opstilling og nedtagning af stilladser

   

Vejledningen beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Den reviderede vejledning beskriver via tekst og illustrationer, hvordan man konkret kan sikre mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved opstilling og nedtagning af stilladser.

Sikringen skal som udgangspunkt ske med kollektive foranstaltninger. Hvor det ikke kan lade sig gøre, eller hvor det på grund af arbejdets art og karakter ikke er hensigtsmæssigt, kan der anvendes faldsikringsudstyr – enten faldhindrende eller falddæmpende udstyr.

Derudover beskriver vejledningen god praksis i forbindelse med håndtering af stilladsmateriel, både på lagerpladsen, under transporten og ude på opstillingsstedet.

Særligt om totaloverdækninger
Vedledningens tidligere afsnit om totaloverdækning er ligeledes ved at blive revideret med nye metoder, der kan øge sikkerheden ved dette arbejde. De nye anbefalede løsninger vil blive indarbejdet i vejledningen i løbet af 2014.

Opstilling og nedtagning af stilladser

Udgivet 2010

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger