Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Organisationer

   

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg er sammensat af 6 arbejdsgiverforeninger, 9 fagforbund/organisationer og 2 lederorganisationer.

Arbejdsgiverforeninger

Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening

Brancheservicecenter Byggeri, DI

Danske Malermestre

Glarmesterlauget

Tekniq Arbejdsgiverne

Offentlige Arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen

Fagforeninger

BAT-Kartellet

Blik- og Rørarbejderforbundet

Dansk El-Forbund

Dansk Metal

Faglig Fælles Forbund (3F)

HK

Konstruktørforeningen

Malerforbundet i Danmark

Teknisk Landsforbund

Lederorganisationer

Dansk Formands Forening

Ledernes Hovedorganisation

Endvidere har BFA Bygge & Anlæg et tæt samarbejde med:

Bygherreforeningen i Danmark

Danske Arkitektvirksomheder

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.