Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Personløft med krankurv

   

Som hovedregel er det forbudt at løfte personer i krankurv, med mindre kranen er særligt indrettet til det.

Arbejdstilsynet kan dog give en dispensation på baggrund af en ansøgning. Forinden skal der være fremsendt følgende oplysninger:

 • En risikovurdering, hvoraf det fremgår, at man af tekniske eller økonomiske årsager ikke kan anvende andre mere sikre løsninger, og at sikkerheden ved personløft med kran er tilstrækkelig.
 • Hvilke tidsrum, der skal arbejdes med personløft i kranen, og en beskrivelse af opgaven.
 • Tegninger og beregninger af den krankurv, man planlægger at anvende.
 • Dokumentation for, at de sikkerhedsfaktorer, der er anvendt ved
  dimensioneringen af kran og løftegrej, opfylder gældende krav.
 • Beskrivelse af de eftersyns- og kontrolprocedurer, man har tænkt sig at bruge, inden arbejdet går i gang – både efter opstilling og til daglig.
 • Identifikation af den kran, man skal anvende til personløftet, samt dokumentation for kranens sikkerhedsmæssige tilstand, herunder gennemførte 12-måneders og 10-års eftersyn.

Brug

Personen i kurven og kranføreren skal kunne tale sammen – evt. ved brug af radio eller telefon.

Man må normalt ikke forlade arbejdskurven i løftet stilling. Hvis det er nødvendigt for, at man kan udføre en arbejdsopgave, skal man først søge om dispensation.

En ansøgning om dispensation er betinget af:

 • En beskrivelse af arbejdet
 • At man bærer godkendt faldsikringsudstyr, når man forlader kurven, og at faldlinen altid er fastgjort til krankrogen eller en fast konstruktionsdel
 • At der er fastlagt kontrol- og vedligeholdelsesprocedure for faldsikringsudstyr og fastgørelsen af linen
 • At der bliver ført konstant tilsyn med opgaven.

Der findes en lang række krav til indretningen af kranen og kurven. Læs mere herom i Arbejdstilsynets vejledninger.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger