Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of psykisk-arbejdsmiljoe-i-bygge-og-anlaegsbranchen

Psykisk arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

   

Det trykte materiale er samlet i en mappe (baggrundsbeskrivelsen). Baggrundsbeskrivelsen givet et samlet overblik over de tre vigtigste elementer i psykisk arbejdsmiljø:

  • Relationer (mellem mennesker)
  • Organisering (af arbejdet) og
  • Fysiske forhold (som arbejdet udføres under)

Baggrundsbeskrivelsen kan læses som en introduktion til emnet, før man går i gang, eller som perspektivering for virksomheder, der ønsker konkrete problemer placeret i en større sammenhæng.

I mappen er der syv faktablade, hvor forskellige emner inden for det psykiske arbejdsmiljø er nærmere beskrevet.

Vælg “Hent Pdf – printversion” for at få baggrundsbeskrivelsen

Psykisk arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Udgivet 2009

Mere om materialet

Hvert faktablad (pdf) kan hentes og udskrives her:

thumbnail of Beredskabsplan-ved-alvorlige-ulykker-og-traumatiske-haendelser

Beredskabsplan

thumbnail of Den-svaere-samtale

Den svære samtale

thumbnail of Konflikthaandtering

Konflikthåndtering

thumbnail of Kortlaegning-af-arbejdsforhold-og-trivsel

Kortlægning

thumbnail of Medarbejdeudviklingssamtaler

MUS-samtaler

thumbnail of Omgangstone

Omgangstone

thumbnail of Stress

Stress

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger