Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Renover sikkert

   

En sikker renovering tager på forhånd højde for, om der er asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller i den bygning eller de bygningsdele, der skal renoveres eller rives ned. En sikker renovering planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler ud fra forundersøgelser og viden om forekomst af fx:

 • Asbest i tagplader, vægbeklædning, fliseklæb, rørisolering m.m.
 • PCB og klorerede paraffiner i fugematerialer
 • Bly og andre tungmetaller i maling og inddækninger
 • Gammel mineraluld i brugt isolering

Hvem kan bruge siden?

Renover-sikkert.dk er et website til dig, der vil renovere sikkert og undgå at du, dine ansatte, din husstand eller dine naboer udsættes for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Siden indeholder viden og information om, hvor de farlige stoffer findes, hvordan de ser ud, og hvornår man skal være opmærksom. Udsættelse for asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld (før 1997), bly og andre tungmetaller forebygges mest effektivt tidligt i byggeprocessen. Siden henvender sig derfor også til bygherrer, projekterende og rådgivere, som også har et ansvar for, at renoveringen kan foregå sikkert.

Hvad kan siden bruges til?

Websitet er et visuelt opslagsværk, som gør det let for dig at finde frem til de byggematerialer, der indeholder asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller, og forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer, så din renovering eller nedrivning kan foregå sikkert. Siden er et godt udgangspunkt for en dialog mellem aktører i byggeriet, som skal planlægge og udføre en sikker renovering.

renover-sikkert finder du:

 • Billeder og beskrivelser af byggematerialer, der kan indeholde asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller.
 • Tidslinje over, hvornår de farlige stoffer blev brugt i byggematerialer.
 • Overblik over sundhedsfarerne ved asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller.
 • God praksis for forundersøgelser, så renoveringen kan foregå sikkert.
 • Faktaark som beskriver sikker og forsvarlig udførelse af arbejdet i de enkelte byggematerialer.
 • Krav og regler for en sikker renovering.
 • Flyer til bygherrer om, at forundersøgelser er et lovkrav, som betaler sig.

Kom godt i gang

Klik dig ind i huset på den bygningsdel, som du skal i gang med at renovere, og se hvilke farlige stoffer, der kan være i byggematerialet.

Find det faktaark, der passer til din situation:

 • Hvis du allerede har fået lavet forundersøgelser og ved, om der er asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly eller andre tungmetaller i bygningen, så kan du læse, hvordan du renoverer sikkert.
 • Hvis du ikke ved, hvilke farlige stoffer, der er i bygningen, så kan du læse om, hvad du skal gøre, for at renoveringen kan komme til at foregå sikkert og lovligt.

Klikker du på ”Information om” finder du et overblik over de krav og regler, der skal overholdes ved en sikker renovering. Det er også her du finder tidslinjen over, hvornår de farlige stoffer blev brugt i byggematerialer.

Parterne bag

Siden er skabt af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg og Branchefællesskabet for Transport, Service, Turisme og Jord til Bord som led i anbefalinger fra beskæftigelsesministeren og en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter om nye initiativer, så færre udsættes for asbest. Asbest er nemlig ikke det eneste farlige stof i gamle byggematerialer, der kan udgøre et arbejdsmiljøproblem ved renovering og nedrivning af gamle bygninger. Derfor er der peget på behovet for med denne kampagne også at sætte forebyggende ind overfor PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller.

renover-sikkert.dk

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.