Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Renovering

   

Før renovering af en bygning skal man lave en tilstandsvurdering af ejendommen. Den skal kortlægge de arbejdsmiljømæssige risici og beskrive en realistisk tidsplan allerede i udbudsfasen.

Tilstandsvurderingen bør omfatte følgende:

 • Bygningskonstruktionens stabilitet ved ændringer
 • Bygningens bæreevne, hvor der arbejdes
 • Lokalisering af el-, gas- og vandinstallationer
 • Risiko for kontakt med sundhedsskadelige stoffer og materialer, som fx:
  • asbest, gammel mineraluld og PCB
  • råd og svamp
  • efterladenskaber fra dyr og mennesker.

Renoveringsopgaver foregår typisk i eksisterende bygninger, hvor arbejdet kan være tungt, besværligt og fysisk krævende. Derfor er det vigtigt at få etableret gode adgangs- og transportveje. Det gør det lettere at få byggemateriale frem og gør det muligt at bruge tekniske hjælpemidler til at transportere dem.

Begræns støvet ved:

 • at have afsug på borende eller skærende værktøj
 • at bruge udsugning med afkast til det fri
 • at overrisle arealer med vand, så støvet bindes
 • at undgå hugning i beton. Det giver mindre støvbelastning, hvis man sprænger, klipper eller skærer betonen
 • at rengøre arbejdsområdet løbende bl.a. ved støvsugning med støvklasse H støvsuger. Det er altid en god ide at inddrage brugere og beboere i planlægningen af en renoveringsopgave. Ifølge lejeloven skal de som minimum varsles om arbejdet.

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger