Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Rullestilladser

   

Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end 3 m må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse. Højden på stilladset beregnes fra underlag/terræn til overkanten på øverste stilladsdæk.

Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår. Den skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast, samt hvordan man opstiller og bruger rullestilladset. Brugsanvisningen udleveres til de ansatte sammen med en konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

Det skal fremgå af brugsanvisningen, hvornår og hvordan man skal forsyne stilladset med støtteben.

Opstilling, ændring og nedtagning

Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads. Under alle omstændigheder må der ikke være nedstyrtningsfare ved opstilling, ændring og nedtagning af rullestilladser.

Underlaget skal være jævnt og tilstrækkeligt bæredygtigt. Rullestilladset skal stå i lod og må ikke kunne vippe.

Rullestilladset skal være forsynet med indvendig trappe eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det. Andre rullestilladser er udstyret med lodrette lejder, som også kan anvendes under forudsætning af, at det kan ske forsvarligt, fx at der ikke er sne eller mudder
under skoene og man ikke har værktøj eller materialer i hænderne.
Adgangsåbningen skal være mindst 0,4 x 0,6 m, og den skal være forsynet med hængslede lemme eller skydelemme. Lemmene skal være lukkede, når der bliver arbejdet på dækket.

Der skal altid være rækværk fra 2 m højde. Der skal også være rækværk ved lavere højder, hvis der er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis et styrt på underlaget vil være særlig farligt. Rækværk består af en håndliste i 1 m højde, knæliste i 0,5 meters højde og et fodbræt på min. 0,15 m.

Arbejdsplatformen skal fylde stilladset helt ud i både bredden og længden. Gulvet må ikke kunne vippe eller forskyde sig, og hjulene skal sidde fast.

Rullestilladset må ikke fastgøres til andre bygningsdele eller konstruktioner. Er der behov for at fastgøre det, skal der benyttes et fast stillads i stedet for et rullestillads.

Arbejde på rullestillads

Alle hjul skal være bremset under brug. Bremserne skal være lette at betjene uden brug af værktøj.

Der må ikke være personer på stilladset, mens det bliver flyttet.

Brug aldrig kasser, stiger eller andet til at opnå ekstra arbejdshøjde.

Færdsel på rullestilladset må kun foregå fra den indvendige side af rullestilladset. Hold lemmene lukket efter gennemgang.

Film om opsætning af rullestillads

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger