Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder m. AMO (10-35 ansatte) – print

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte

   

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet 6 vejledninger om, hvilke krav der er til samarbejde om arbejdsmiljø. Det kan fx  være organisering af arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder og byggepladser, indhold af samarbejdet, pligter og ansvar samt krav til uddannelse. Vejledningerne indeholder også eksempler og gode råd.

Vejledningen beskriver krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøorganisationens (AMO´s) opgaver, arbejdsgiverens og de ansattes pligter i forhold til AMO samt krav om møder i virksomheden. 

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte

Udgivet December 2020

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger