Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser- Eksempelsamling med metoder og cases

Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

   

Kender I det, at manglende plads og oprydning på fællesområdet kan påvirke den gode stemning på byggepladsen og give konflikter?

Måske går samarbejdet lidt trægt, tilslutningen til sikkerhedsmøder er lavt, aftaler efterleves ikke, og arbejdsmiljøkoordinatoren kan opleve at stå alene med ansvaret?

Denne eksempelsamling indeholder 27 metoder, som har været anvendt på konkrete byggepladser med det resultat, at der er kommet ny energi i samarbejdet. Stemningen er løftet, og aktørerne på byggepladsen er blevet motiveret til at tage medansvar for sikkerheden. Med hver metode følger et eksempel på, hvordan den har været brugt.

Metoderne handler bl.a. om at sætte struktur på og gøre sikkerhedsmøder mere effektive, om medinddragelse, synlig ledelse og styrkelse af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Metoderne er inddelt i følgende kategorier, som har fælles træk eller formål:

  • Skab struktur på sikkerhedsmødet
  • Løs konkrete problemer ude på byggepladsen
  • Information til alle
  • Planlægning på tværs
  • Læring på tværs
  • Samarbejde på tværs
  • Kampagner når ud til alle
  • Rollemodeller går foran
  • Den gode dialog
  • Rollen som arbejdsmiljøkoordinator
Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

Udgivet september 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger