Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of sikkerhed-ved-spraengningsarbejder

Sikkerhed ved sprængningsarbejder

   

Branchevejledningen om sikkerhed ved sprængningsarbejder er først og fremmest udarbejdet til sprængningsledere, undervisere samt personer, der planlægger og udfører sprængning.

Branchevejledningen er ikke fuldt ud opdateret. I den forbindelse skal der gøres særligt opmærksom på følgende retningslinjer, som vil blive indarbejdet i en kommende revision af branchevejledningen:

  1. Der må ikke bores eller mejsles, når der er opladte sprængladninger.

Tryk og rystelser kan forårsage utilsigtet sprængning!

 1. Efter sprængning at det er meget vigtigt, at der ikke udføres arbejde, før det er konstateret, om der er forsagere.
  Dette kan blandt andet konstateres ved hjælp af højtryksspuling
 2. Ved utilsigtede sprængninger eller fejlsprængninger skal det sikres, at der ikke er opladte sprængladninger tilbage inden andet arbejde igangsættes.
  Dette betyder også, at der ryddes op også for rester af ledninger, stumper fra detonatorer mv.
 3. De ansatte der skal arbejde efterfølgende i områder efter sprængning skal instrueres i eventuel risiko for at støde på ledningsstumper, detonatorrester mv.
  De skal særlig instrueres i, hvornår arbejdet skal stoppe, hvem de skal kontakte i tvivlsspørgsmål og i eventuelle andre tiltag.
Sikkerhed ved sprængningsarbejder

Udgivet 2006

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger