Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of sikkerhed-ved-stensave

Sikkerhed ved stensave

   

Branchevejledningen om sikkerhed ved stensave beskriver kort, hvor man ved stationære og automatiserede save fra før 1995 skal være særlig opmærksom på ulykkesrisici.

Som udgangspunkt skal det sikres, at det ikke er muligt at komme ind i savens arbejdsområde, mens den er i drift. Kan arbejde inden for arbejdsområdet ikke undgås afskærmes savens bevægelige dele.

Vejledningen illustrerer endvidere mulige løsninger og kan bruges som inspiration til fortolkning af maskindirektivet, indtil standarderne bliver gældende.

Sikkerhed ved stensave

Udgivet 2007

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger