Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Sikkerhedsmøder på bygge- og anlægspladser

   

Bygherrens ansvar

På store bygge- eller anlægspladser skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator holde sikkerhedsmøder. Formålet er at afgrænse og koordinere de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde i fællesområderne.

Bygge- eller anlægspladser betragtes som større, når mere end en
arbejdsgiver samtidig beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen. Alle, der er beskæftiget på byggepladsen, tæller med – også arbejdsledere og byggepladsledere.

Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til møderne og sørger for et skriftligt referat af emner og beslutninger på mødet. Alle arbejdsgivere (inklusive underentreprenører og enkeltmandsvirksomheder) eller deres repræsentanter deltager i møderne sammen med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på arbejdsstedet.

Koordinatoren skal holde ordinære sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes efter behov eller efter alvorlige ulykker og tilløb hertil. Det skal sikres, at mødernes beslutninger kommunikeres ud til alle på pladsen – også til de personer, som ikke har dansk som hovedsprog.

Gode links

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger