Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Standardblade for systemstilladser – print

Standardblade for systemstilladser

   

Stilladsmateriel består af standardkomponenter, der kan kombineres på mange forskellige måder, indenfor rammerne af fabrikantens anvisninger.

Denne vejledning beskriver hvilke stilladskonstruktioner/systemer, der efter branchepraksis kan anvendes til forskellige opgaver, og hvor der er taget hensyn til de ergonomiske forhold ved arbejde på stilladset.

Vejledningen beskriver også de forhold, der skal tages hensyn til, når der skal vælges den rigtige standardløsning i forbindelse med et byggeprojekt. Det er fx:

  • Hvad stilladset skal anvendes til.
  • Belastningen af stilladset, fx personer, materialer og maskiner.
  • Oplag af tunge/mange materialer.
  • Anvendelse af tekniske hjælpemidler på stilladset.
  • Lodret og vandret transport af personer og materialer.
  • Overdækning/inddækning af stilladset.

Krav til mærkning og eftersyn af stilladset, inden det tages i brug, er ligeledes gennemgået og bag i vejledningen findes en tjekliste for visuel kontrol.

Vejledningen henvender sig primært til bygherre, projekterende, virksomheder, der opstiller stillads, og entreprenører, der i forbindelse med et byggeprojekt skal planlægge, hvordan midlertidigt arbejde i højden kan udføres ved anvendelse af en stilladskonstruktion.

For anvisninger i forbindelse med opsætning og nedtagning af stillads henvises til branchevejledning om Opstilling og nedtagning af stilladser.

Standardblade for systemstilladser

Udgivet 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger