Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Stationære arbejdssteder

   

Arbejde ved stationær rundsav, bukkebord, gevindskærermaskine og andet arbejde, som man udfører på samme sted i længere tid, skal foregå i bygning, skur eller telt og som minimum under læskærm med halvtag el.lign.

Vær særlig opmærksom på:

  • Gode afgangsforhold
  • Affaldshåndtering
  • Godt arbejdslys
  • Opvarmning og ventilation, hvis det er nødvendigt
  • Arbejdsborde skal være i den rigtige højde
  • Der skal være plads til tekniske hjælpemidler til at flytte tunge genstande
  • Ved arbejdsprocesser, hvor der udvikles sundhedsskadeligt støv, røg eller dampe, etableres procesventilation med afkast til det fri
  • Ved støjende arbejdsprocesser skal der sørges for, at andre på byggepladsen ikke udsættes for unødig støj. Støjen skal dæmpes i forhold til, hvad der er teknisk muligt Hvis støjen stadig er for høj, skal der anvendes høreværn.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger