Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Stiger

   

Når der skal udføres arbejds- og monteringsopgaver i højden, skal det vurderes, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at anvende, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stiger anvendes primært som kortvarig adgangsvej fra et niveau til et andet. Undtagelsesvis kan stiger dog bruges til at arbejde fra, fx på grund af manglende plads, hvor andre tekniske hjælpemidler ikke kan anvendes – og kun når arbejdet fra stigen i øvrigt kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I små og snævre rum anbefales det at anvende mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler el.lign.

Stiger skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder bl.a. udformning og størrelse m.m. I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår og som fortæller, hvad stigen må bruges til, korrekt opstilling, daglig vedligehold m.m.

Stiger til normalt brug skal opfylde bestemmelserne i EN 131. En stige kan dog også være indrettet på en anden og lige så forsvarlig måde. Det er også en god idé at bruge stiger med brede trin, da de giver en bedre arbejdsstilling.

Man skal med passende mellemrum se alle stiger efter for slaphed, revner og brud, og man skal omgående reparere eller kassere defekte stiger.

Brug

Man må kun bruge en stige til arbejde i korte perioder. Til en konkret opgave er tidsgrænsen 30 minutter.

Hvis arbejdet foregår på skift fra stige og fra fast underlag, må stigearbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid.

Skal der udføres arbejde, hvor man skal bruge begge hænder, skal man bruge trinskamler eller platformstiger, der overholder gældende DS/EN-standarder, og det anbefales at bruge lift eller stillads ved arbejde over 2 m.

Øvrige regler ved arbejde på stige:

 • Ved arbejde på wienerstiger og enkeltstiger/skydestiger må den
  ansatte ikke komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin
 • Brug hensigtsmæssigt fodtøj
 • Bær kun mindre genstande med én hånd
 • Værktøj skal være let og nemt at håndtere
 • Værktøj skal kunne betjenes med én hånd. Der skal være mulighed for at holde fast med en hånd på stigen
 • Arbejdshøjden må normalt ikke være højere end 5 m (fra underlag til det trin, du står på).

Man kan undtagelsesvis arbejde højere, fx ved elementmontage, udskiftning af lamper og andre serviceopgaver. Da arbejde fra traditionelle stiger i mange tilfælde indebærer en øget risiko for ulykker og nedslidning, anbefales det at bruge trinskamler, platformstiger, lifte eller stillads.

Højere end 5 m skal der være en fodmand. Ved elementmontage kan man anvende stiger til arbejdshøjder op til 8 m i forbindelse med:

 • Montering af topbeslag og rækværkssceptre
 • Af- og anhugning af elementer
 • Tilstyring af elementer
 • Fugning
 • Små reparationer.

Stige som adgangsveje

thumbnail of side 209_rettetSkal man bruge en stige som adgangsvej, skal man fastgøre den forsvarligt. Desuden skal der være en hensigtsmæssig hældning, og der skal være et håndfæste ca. 1 m over øverste niveau.

Arbejde i højden fra reb

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde i højden kun udføres fra reb, når arbejdet efter arbejdspladsvurderingen kan udføres sikkert, og når det ikke er hensigtsmæssigt at bruge andet og mere sikkert arbejdsudstyr med kollektiv beskyttelse som fx lift, stillads eller andre tekniske hjælpemidler. Det kan være ved arbejde på svært tilgængelige steder, fx inspektion under broer.

Arbejdsgiveren skal sikre, at der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan for, hvordan de ansatte skal håndtere problemer i forbindelse med arbejde i højden fra reb, og at der er et beredskab på arbejdsstedet, der omgående kan gribe ind og udføre højderedning.

Hvis man gennem en vurdering når frem til, at arbejde i højden fra reb er den mest sikre og forsvarlige løsning, skal følgende opfyldes:

 • Arbejdsgiveren skal sikre, at det arbejdsudstyr og udstyr til sikring mod nedstyrtning, der stilles til rådighed for de ansatte til brug for arbejde i højden fra reb, er fremstillet efter gældende DS/EN-standarder.
 • Den del af udstyret, der skal sikre mod nedstyrtning, som er fastgørelsespunktet for sikringsrebet, sikringsrebet, selen og sammenkoblingsenheder skal være CE-mærket jf. reglerne om indretning af faldsikringsudstyr. For den del af udstyret kan der kun anvendes CE-mærket udstyr.
 • Man skal bruge mindst 2 reb med hver sit selvstændige forankringspunkt – det ene er et bærereb, det andet et sikringsreb. Ankerpunkt­erne skal være godkendt og egnede til formålet og belastningen. Det kan være nødvendigt at udføre ’udtræksprøver’.
 • Den ansatte skal være udstyret med en klatresele, som skal være forbundet med sikringsrebet.
 • Arbejdsrebet skal være forsynet med en sikker klatre- og nedfiringsmekanisme og have et automatisk blokeringssystem.
 • Sikringsrebet skal være forsynet med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger brugerens bevægelser.
 • Værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort forsvarligt til klatresele eller stol.
 • Ansatte, der udfører arbejde i højden fra reb, skal have modtaget en særlig fyldestgørende oplæring og instruktion i udførelsen af pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer. Oplæring og træning af de ansatte kan fx ske på de kurser i arbejde fra reb og i højderedning, der afholdes – bl.a. i AMU-regi – af internationalt anerkendte rope access-organisationer.
 • Arbejdsgiveren skal sikre eftersyn af det udstyr, der bruges til arbejde fra reb, samt at udstyret overvåges og vedligeholdes systematisk efter leverandørens anvisninger.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger