Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Støv

   

Støv på byggepladsen er ofte et problem. Det er genererende, kan give forskellige sundhedsskader samt problemer for byggeprocessen og dets kvalitet.

Det er muligt at forebygge og begrænse udsættelse for støv. Det gøres ved at bruge følgende princip i nævnte rækkefølge:

 1. Fjern udsættelsen
 2. Begræns udsættelsen
 3. Beskyt mod udsættelsen. Se uddybning nedenfor

1. Allerede i planlægningen af et bygge- og anlægsarbejde kan mange støvproblemer forebygges bl.a. ved at anvende konstruktioner og elementer, som ikke skal bearbejdes i den efterfølgende byggeproces. Fx:

 • bestilling af betonelementer i nøjagtige dimensioner og med nødvendige udsparinger, så man undgår efterfølgende skære- og borearbejde i betonen
 • bestilling af færdigskårede beklædningsplader, lysninger, vinduesplader m.v.
 • materialer, som ikke støver, fx vådmørtel i stedet for tørmørtel eller brugsklar og støvreduceret fliseklæb i stedet for tørprodukter.

2. Hvis man bruger materialer og arbejdsprocesser, som støver, skal man prøve at fjerne eller begrænse forureningen ved selve støvkilden. Det kan fx gøres på følgende måde:

 • Anvend processug tilkoblet en egnet CE-mærket støvsuger støvklasse H, hvis der er kræftfremkaldende stoffer i støvet, som der er i det meste byggepladsstøv. Husk det skal være af typen dust extractor.
 • Anvend luftrensere, så mængden af støv generelt begrænses. Løbende rengøring af overflader – enten ved støvsugning eller vådskrabning/vådfejning. Arbejd så vidt muligt oppefra og ned, så færdige områder ikke støvforurenes.
 • Anvend arbejdsmetoder, hvor de ansatte er adskilt fra støvudviklingen, fx ved at anvende entreprenørmaskiner forsynet med overtrykskabine,
 • Hold støvende arbejdsprocesser adskilt fra ikke støvende arbejde. Adskil fx arbejdsområdet fra øvrigt arbejde med støvvæg eller anden inddækning eller tilrettelæg arbejdet, så støvende arbejdsprocesser ikke foregår samtidig med ikke-støvende arbejde,
 • Normalt må den udsugede luft ikke recirkuleres, hvis der er tale om støv, som indeholder kræftfremkaldende stoffer.

3. Hvis man ikke kan undgå, at der udvikles støv, og støvpåvirkningen ikke på anden vis kan imødegås og er alvorlig, skal der benyttes personlige værnemidler.

thumbnail of stoev-paa-byggepladsen-print

Gode links

Asbest-huset.dk – om forebyggelse af udsættelse for asbest.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger