Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Støvsuger

   

Da støvet på en bygge- og anlægsplads næsten altid vil indeholde kræftfremkaldende stoffer, fx respirabelt kvartsstøv og træstøv fra løvtræ, anbefales det altid at anvende en støvsuger med klasse H-filter. Den kan bruges til processug på værktøj såvel som rengøring, da støvet som hovedregel vil indeholde kræftfremkaldende støv, som respirabelt kvarts- eller træstøv på et eller andet tidspunkt.

Støvsugeren skal være af typen ”dust extractor”, for at måtte benyttes til processug. Alle støvsugere skal være CE-mærket.

Ved brug skal man være særligt opmærksom på støvsugerens alarm (lys eller lyd), som giver signal, når støvsugeren er ved at være fuld og dermed mister effekt.

Skema for valg af støvsugertype til forskellige opgaver

FiltertypeAnvendes i forbindelse med
LKan ikke bruges på bygge- og anlægspladser
MEksempler på støv:
• spartel- og fyldmasse, gips, fliseklæb og maling 
• lak
• mindre mængder af nåletræsstøv
HEksempler på respirabelt støv, som kan give lungesygdomme, være kræftfremkaldende eller give nerveskader:
• krystallinsk kvartsstøv, fx beton og sten
• støv fra løvtræ
• høje koncentrationer af nåletræsstøv igennem længere tid
• asbest-, bly-, KP- og PCB-støv

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger