Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Arbejdspladsvurdering

thumbnail of apv-skema-for-jord-og-kloakarbejde

Faktablad om APV – Jord- og kloakarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Risiko for ulykker, fx ved sammenskridning af udgravninger og påkørsler. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, fx […]

thumbnail of apv-skema-for-montage-af-betonelementer

Faktablad om APV – Montage af betonelementer

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Arbejdsulykker ved fx fald fra stiger eller væltede betonelementer. Støv og sundhedsskadelige påvirkninger fra kvartsstøv og […]

thumbnail of apv-skema-for-nedrivningsarbejde

Faktablad om APV – Nedrivningsarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Risiko for ulykker ved fx fald og gennemstyrtning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx på svært tilgængelige steder. Støj […]

thumbnail of apv-skema-for-asfaltarbejde (1)

Faktablad om APV – Asfaltarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft, når I skal skovle, flytte maskiner og materialer m.v. Ulykker med entreprenørmaskiner og ”løbske” […]