Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Arbejdspladsvurdering

thumbnail of apv-skema-for-nedrivningsarbejde

Faktablad om APV – Nedrivningsarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Risiko for ulykker ved fx fald og gennemstyrtning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx på svært tilgængelige steder. Støj […]

thumbnail of apv-skema-om-el-arbejde

Faktablad om APV – El-arbejde

Faktablad om APV – El-arbejde De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Ulykker – især el-ulykker, fald fra højder og brug af værktøj. […]

thumbnail of apv-skema-for-murerarbejde

Faktablad om APV – Murerarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft – fx ved håndtering af tegloverliggere og stilladsdele. Dårlige arbejdsstillinger – fx ved opmuring […]

thumbnail of apv-skema-for-asfaltarbejde (1)

Faktablad om APV – Asfaltarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft, når I skal skovle, flytte maskiner og materialer m.v. Ulykker med entreprenørmaskiner og ”løbske” […]