Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Belægning

thumbnail of udlaegning-af-vejasfalt-2016-v4-print

Udlægning af vejasfalt

Udlægningsarbejde med asfaltmaterialer kan medføre visse sundhedsrisici, hvis materialer og materiel ikke håndteres korrekt. Vejledningen, Udlægning af vejasfalt, beskriver, hvordan de fleste […]

thumbnail of 10335_fakta-smeltetraadfugning-af-elastiske-gulvmaterialer-print

Faktablad om smeltetrådfugning af elastiske gulvmaterialer

Dette faktablad har til formål at sikre ensartede forholdsregler ved smeltetrådfugning af elastiske gulvmaterialer, herunder linoleum og gummi. Faktabladet beskriver […]

thumbnail of apv-skema-for-gulvlaegning-og-gulvslibning

Faktablad om APV – Gulvbelægning og gulvslibning

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Dårlige arbejdsstillinger – især arbejde på knæ. Tunge løft fx ved håndtering af gulvmaterialer og maskiner. […]

thumbnail of apv-skema-for-asfaltarbejde (1)

Faktablad om APV – Asfaltarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft, når I skal skovle, flytte maskiner og materialer m.v. Ulykker med entreprenørmaskiner og ”løbske” […]