Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Gulvbelægning

thumbnail of Branchevejledning om Gulvlægning – print

Branchevejledning om gulvlægning

Arbejde med gulvlægning indebærer mange tunge løft, belastende arbejdsstillinger og udsættelse for kemiske produkter, støv, støj og vibrationer. Mange af […]

thumbnail of 10335_fakta-smeltetraadfugning-af-elastiske-gulvmaterialer-print

Faktablad om smeltetrådfugning af elastiske gulvmaterialer

Dette faktablad har til formål at sikre ensartede forholdsregler ved smeltetrådfugning af elastiske gulvmaterialer, herunder linoleum og gummi. Faktabladet beskriver […]

thumbnail of fakta-om-lovpligtige-kurser-2018-print

Faktaark om oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg

Dette faktaark indeholder en oversigt over de lovpligtige uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet samt markering af, hvilke uddannelser der […]

thumbnail of faktablad-om-gulvlaegning-og-gulvslibning (1)

Faktablad om gulvbelægning og gulvslibning

Kort og godt. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger. Dårlige arbejdsstillinger – især arbejde på knæ. Tunge løft fx ved håndtering […]

thumbnail of apv-skema-for-gulvlaegning-og-gulvslibning

Faktablad om APV – Gulvbelægning og gulvslibning

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Dårlige arbejdsstillinger – især arbejde på knæ. Tunge løft fx ved håndtering af gulvmaterialer og maskiner. […]