Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Kursusmateriale

Arbejdsmiljø – Sikkerhed, sundhed og APV på byggepladsen – kursusmateriale

Kursus til nyansatte bygge- og anlægsarbejdere, der ikke gennem anden uddannelse eller praktisk erfaring har kendskab til arbejdsmiljøet i byggebranchen. […]