Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Planlægning

thumbnail of gulvlaegning

Gulvlægning

Vejledningen beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger omkring gulvlægning. Endvidere gives en kort gennemgang af en række forholdsregler, der […]

thumbnail of gravearbejde-print

Gravearbejde ved byggeri og anlæg

Gravearbejde i udgravninger og rendegrave indebærer bl.a. risiko for: at jorden skrider eller styrter sammen og at man derfor bliver […]