Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Sikkerhedsarbejdet

Generelt om personlige værnemidler

Personlige værnemidler er sikkerhedshjelme, åndedrætsværn el.lign., der beskytter de ansatte under arbejdet. Se tegning. Personlige værnemidler er sidste udvej Arbejdsmiljøproblemer […]