Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Sikkerhedsarbejdet

thumbnail of Branchevejledning om Gulvlægning – print

Branchevejledning om gulvlægning

Arbejde med gulvlægning indebærer mange tunge løft, belastende arbejdsstillinger og udsættelse for kemiske produkter, støv, støj og vibrationer. Mange af […]

thumbnail of gravearbejde-print

Gravearbejde ved byggeri og anlæg

Gravearbejde i udgravninger og rendegrave indebærer bl.a. risiko for: at jorden skrider eller styrter sammen og at man derfor bliver […]

thumbnail of branchevejledning-om-montage-af-betonelementer-og-letbetonelementer-dec-18-print

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan […]

thumbnail of sig-fra-sig-stop-tryk

Sig fra! Sig stop!

Sig fra! Sig stop! omhandler de rettigheder, pligter og ansvar, der gælder for de enkelte på bygge- og anlægsarbejdspladser, hvis […]