Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Stilladsarbejde

thumbnail of Opstilling-og-nedtagning-af-stilladser-tryk-2014

Opstilling og nedtagning af stilladser

Vejledningen beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Den reviderede vejledning beskriver via tekst […]

thumbnail of standardblade-for-systemstilladser-dec-2013-print

Standardblade for systemstilladser

Vejledningen, Standardblade for systemstilladser, handler om typiske opstillinger og anvendelsesformål. Vejledningen beskriver, hvilke forskellige stilladskonstruktioner/systemer som efter branchepraksis kan anvendes […]

thumbnail of apv-skema-for-stilladsarbejde (1)

Faktablad om APV – Stilladsarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Arbejdsulykker på grund af nedfaldne genstande, manglende ryddelighed og trafik. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved […]

thumbnail of Branchevejledning om faldsikring 2 – print

Branchevejledning om faldsikringsudstyr

Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald. Det er arbejdsgiverens pligt at vurdere, hvordan arbejde i højden […]

thumbnail of fakta-ark-om-brug-af-platformstiger-17-print

Brug af platformstiger

Når der skal udføres arbejds- og monteringsopgaver i højden, skal det vurderes, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at […]