Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Støj

thumbnail of faktablad-om-trae-snedker-toemrerarbejde

Faktablad om snedker- og tømrerarbejde

Kort og godt. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger. Tunge løft ved fx montage af døre, vinduer, gipslader og andre pladematerialer. […]

thumbnail of faktablad-for-montage-af-betonelementer

Faktablad om montage af betonelementer

Kort og godt. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger. Arbejdsulykker ved fx fald fra stiger eller væltede betonelementer. Støv og sundhedsskadelige […]

thumbnail of faktablad-om-nedrivningsarbejde

Faktablad om nedrivningsarbejde

Kort og godt. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger. Risiko for ulykker ved fx fald og gennemstyrtning. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx på […]

thumbnail of apv-skema-for-vvs

Faktablad om APV – Vvs-arbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Ulykker – især fald fra højder og uheld med værktøj. Dårlige arbejdsstillinger i fx trange rum. […]

thumbnail of apv-skema-for-trae-snedker-og-toemrerarbejde

Faktablad om APV – Snedker- og tømrerarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft ved fx montage af døre, vinduer, gipslader og andre pladematerialer. Dårlige arbejdsstillinger fx ved […]

thumbnail of apv-skema-for-murerarbejde

Faktablad om APV – Murerarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft – fx ved håndtering af tegloverliggere og stilladsdele. Dårlige arbejdsstillinger – fx ved opmuring […]

thumbnail of faktablad-om-gulvlaegning-og-gulvslibning (1)

Faktablad om gulvbelægning og gulvslibning

Kort og godt. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger. Dårlige arbejdsstillinger – især arbejde på knæ. Tunge løft fx ved håndtering […]

thumbnail of apv-skema-for-asfaltarbejde (1)

Faktablad om APV – Asfaltarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Tunge løft, når I skal skovle, flytte maskiner og materialer m.v. Ulykker med entreprenørmaskiner og ”løbske” […]