Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Emne: Udgravninger

thumbnail of gravearbejde-print

Gravearbejde ved byggeri og anlæg

Gravearbejde i udgravninger og rendegrave indebærer bl.a. risiko for: at jorden skrider eller styrter sammen og at man derfor bliver […]

thumbnail of apv-skema-for-jord-og-kloakarbejde

Faktablad om APV – Jord- og kloakarbejde

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Risiko for ulykker, fx ved sammenskridning af udgravninger og påkørsler. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, fx […]