Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Tagdækning

   

Som tagdækker kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet: 

  • Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, røg, støv og kemikalier samt støj og vibrationer er de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader blandt tagdækkere.
  • Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved transport og håndtering af materialer og værktøj
  • Støv og sundhedsskadelige stoffer og materialer i forbindelse med fjernelse af gammel tagbeklædning og lægning af ny
  • Støj fra støjende værktøj – fx gasbrændere
  • Arbejdsulykker sker ved fald fra højder og snublen over materialer, affald m.m.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger