Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Trivsel

   

Trivsel, samarbejde, mobning og stress er nogle af de klassiske nøgleord i forhold til det psykiske arbejdsmiljø eller de ”bløde sider” af arbejdet på en byggeplads.

Når Arbejdstilsynet spørger til det psykiske arbejdsmiljø vil disse områder være i fokus:

  • Tidspres og stor arbejdsmængde
  • Traumatiske hændelser (beredskabsplan der dækker psykisk førstehjælp i tilfælde af ulykker)
  • Mobning og seksuel chikane

Læs mere i Arbejdstilsynets spørgeguide

Men har I mod på det, kan det også anbefales at arbejde med andre beslægtede ord som: Anerkendelse, medarbejderinddragelse, relationer, respekt, retfærdighed og tillid samt begreber som flow og social kapital, der kombinerer den gode arbejdsproces med produktivitetshensyn og vinder stadig større indpas.

Anerkendelse

Arbejdet får mening og den faglige stolthed vokser, når vi får anerkendelse og ved, at ledere, kolleger og/eller kunder sætter pris på det, vi laver.

Husk at rose. Det koster ikke noget og skaber som regel godt humør, motivation og engagement, hvilket til gengæld øger kvaliteten af arbejdet.

Medarbejderinddragelse

Medarbejderinddragelse eller indflydelse på eget arbejde er i høj grad med til at øge motivation, engagement og ansvarlighed blandt medarbejderne.

Sammenlignet med andre har medarbejdere i byggebranchen typisk en høj grad at indflydelse, når det handler om, hvordan de vil løse opgaverne og i hvilken rækkefølge.

Men der er også noget at hente, hvis man sætter fokus på det, man kan kalde processerne eller organiseringen omkring arbejdet – både i forhold til arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet. Hvordan vil vi gerne have, at samarbejdet i virksomheden skal fungere? Anbefalingen er at inddrage medarbejderne i udviklingen af en god virksomhedskultur.

Relationer

Relationer handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen. Det gælder både forholdet mellem ledelse og medarbejdere, medarbejderne indbyrdes, fx i sjakket, samt relationen mellem faggrupper eller til andre firmaer på pladsen.

Relationer kan underbygges eller modvirkes af forskellig kontraktformer. I disse år laves en del forsøg med, hvordan forskellige modeller påvirker flowet i byggeprocessen. Dette kan have stor betydning for relationerne på pladsen og indirekte for det psykiske arbejdsmiljø.

Respekt og retfærdighed

I praksis betyder respekt og retfærdighed, at man tager hensyn til hinanden og behandler hinanden ordentligt, selvom man er forskellige og bidrager med noget forskelligt i forhold til løsningen af den enkelte opgave i det fælles byggeprojekt.

Noget så almindeligt som manglende oprydning på fællesområder vil ofte blive tolket som mangel på respekt, men den kan også komme til udtryk ved fx særlig dårlig omtale eller behandling af bestemte kolleger eller faggrupper.

Tillid

Tillid handler først og fremmest om to ting: At der er tillid til, at alle udfører deres arbejde ordentligt, og at man stoler på hinanden.

Hvis arbejdspladsen skal lære af sine fejl, er det afgørende, at medarbejderne stoler på, at den viden, som de bringer frem, skal bruges til fælles bedste for alle og ikke til at hænge enkelte medarbejdere ud. Et eksempel kan være den viden, virksomheden kan opnå ved fx indsamling og registrering af nær-ved-ulykker. Et andet eksempel kan være med evaluering af en byggesag.

Film om trivsel – Personlige historier

Ironi forbudt

Gitte er lærlingenes “mor”

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger