Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of branchevejledning-udstoebningsarbejde-2017-print

Udstøbningsarbejde

   

De største arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med udstøbningsarbejde ved in situ støbning af beton er de belastninger, der kommer af tunge løft og belastende arbejdsstillinger ved arbejdet, risikoen for ulykker, samt støv og vibrationer.

Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger

Undgå manuel transport og skovling af beton.
Etablér stillads eller konsoller i den rigtige arbejdshøjde , så uhensigtsmæssige arbejdsstillinger imødegås når der skal støbes.
Brug så vidt muligt selvkørende maskiner ved overfladebehandlingen, så man minimere vrid, skub og træk.

Arbejdsulykker

Køre- og gangarealer skal være adskilt og plane med afrettede overflader, så der ikke er risiko for, at betonbil eller pumpe kan skride og vælte.
I forbindelse med udpumpningsarbejdet må ingen personer passere eller opholde sig i umiddelbar nærhed, da slangen kan ”slå” sig.
Hvis der er risiko for nedstyrtning, når der arbejdes i højden på formen, skal der anvendes kollektive sikkerhedsforanstaltninger så som rækværk, net eller lignende.

Støj og vibrationer

I forbindelse med udstøbning er der risiko for støv- og vibrationsbelastninger.
Mindsk vibrationsbelastningen ved at bruge et teknisk hjælpemiddel til at trække vibratorer op og ned i formen. Og brug vibratorer med så lav en vibrationsfrekvens som muligt.
Der skal altid anvendes et CE-mærket høreværn i forbindelse med arbejdet med vibratorerne. Brug fx den type af høreværn, der muliggør kommunikation mellem hinanden, så man sikrer kommunikation mellem de personer der styrer kran eller betonpumpe og de personer der udstøber.

Kemiske påvirkninger

Man skal beskytte sig mod støv og spøjtetåger. Både de der opstår i forbindelse med arbejdet med udstøbning og efterbehandling samt ved den efterfølgende rensning af maskiner og værktøj.

Udstøbningsarbejde

Udgivet 2017

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger