Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Værktøjskasse til AMK-B – print

Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (B)

   

Værktøjskassen indeholder metoder, som arbejdsmiljøkoordinator (B) kan anvende til at udføre arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i udførelsesfasen. De fleste af metoderne i værktøjskassen kan anvendes til at opfylde en eller flere regler på området. Enkelte er ikke bundet op på regler, men kan medvirke til at understøtte et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Værktøjskassen indledes med en beskrivelse af ansvar og pligter på byggepladsen og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator (B), kan være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø her. Herudover findes en beskrivelse af, hvilke beføjelser, der kan aftales med bygherren, samt krav til og muligheder for kompetenceudvikling for arbejdsmiljøkoordinatoren. Der er desuden forslag til, hvordan man griber opgaven an.

Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (B)

Udgivet November 2023

Oversigter

Nedenfor findes en oversigt over de links, som fremgår under de enkelte værktøjer i værktøjskassen, under overskriften ”Eksempler”.

1 – Overdragelsesmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B)

BFA Bygge & Anlæg – Aftale med bygherren:
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-aftalen-med-bygherren/ 

BFA Bygge & Anlæg – Forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator: https://byggeproces.dk/bygherre-rammesaetning-af-arbejdsmiljoekoordineringen/ 

DTU – Forventningsafstemning mellem projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (B): https://byggeproces.dk/dtu-vaerktoej-til-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-b/  

FM Bygningsdrift – Analyse af bygherrens Top 4-prioritet på arbejdsmiljøområdet: https://byggeproces.dk/dtu-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-p/ 

Team Arbejdsliv – Samarbejdsværktøj for bygherre og arbejdsmiljøkoordinator: https://byggeproces.dk/teamarbejdsliv-samarbejdsvaerktoej-for-bygherre-og-arbejdsmiljoekoordinator/ 

Vejdirektoratet – Aktionsliste for AMK-B:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-aktionsliste-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/ 

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Arbejdsplan for arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen:
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbejdsmiljoekoordinering-under-udfoerelsen/ 

2 – Overdragelse mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)

BFA Bygge & Anlæg – Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B)
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/ 

DTU – Forventningsafstemning mellem DTU’s projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (B)
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-b/ 

DTU – Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)
https://byggeproces.dk/dtu-overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/    

DTU – Procedure for arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-udfoerelsesfasen/ 

DTU – Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator (B)
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/  

EKJ – Overdragelsesdokument mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
https://byggeproces.dk/ekj-overdragelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/ 

NCC – Evaluering af arbejdsmiljøarbejdet
https://byggeproces.dk/ncc-evaluering-af-arbejdsmiljoearbejdet/ 

Referat: overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-arbejdsmiljoekoordinator-b.docx (live.com)

Slots- og Kulturstyrelsen – Evaluering af sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/slots-og-kulturstyrelsen-evaluering-af-sikkerhed-og-sundhed

3 – Ordinært sikkerhedsmøde

Se tips til det gode sikkerhedsmøde i branchevejledningen.

Energinet – Skabelon til referat af sikkerhedsmøder:
https://byggeproces.dk/energinet-skabelon-til-referat-af-sikkerhedsmoeder/ 

FSB – Eksempel på referat fra sikkerhedsmøde:
https://byggeproces.dk/fsb-referat-fra-sikkerhedsmoede/

NCC – Skabelon for sikkerhedsmødereferat: 
https://www.byggeproces.dk/wp-content/uploads/2017/05/5-34-Sikkerhedsmoede-referat-NCC.pdf   

Vejdirektoratet – Skabelon til referat af koordinerende sikkerhedsmøde:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-skabelon-til-referat-af-koordinerende-sikkerhedsmoede/ 

Niels Bohr – Sikkerhedsmødereferat:
https://byggeproces.dk/nbb-sikkerhedsmoedereferat/

Sikkerhedsmødereferat – Skabelon:
https://byggeproces.dk/sikkerhedsmoedereferat-skabelon/ 

4 – Sikkerhedsrundering

Se tips til sikkerhedsrundering i branchevejledningen.

Bella Hotel – Mønsterarbejdspladsen Kontrolskema: 
https://byggeproces.dk/moensterarbejdspladsen-kontrolskema/ 

Bella Hotel – Mønsterarbejdspladsen Ugeskema: 
https://byggeproces.dk/moensterarbejdspladsen-ugeskema/ 

BFA Bygge og Anlæg – Byggeriets sikkerhedsmålinger:
https://bfa-ba.dk/byggeriets-sikkerhedsmaalinger/

BFA Bygge og Anlæg – Skemaer til byggeriets sikkerhedsmålinger:
https://bfa-ba.dk/skemaer-til-byggeriets-sikkerhedsmaalinger/

DTU – Eksempel på sikkerhedsrundering:
https://byggeproces.dk/dtu-skema-til-sikkerhedsrundering/ 

Hoffmann – Mønsterarbejdspladsen Registreringsskema:
https://byggeproces.dk/moensterarbejdspladsen-registreringsskema/ 

FSB – Eksempel på notat fra sikkerhedsrundering:
https://byggeproces.dk/fsb-notat-fra-sikkerhedsrundering/ 

Safety Observer – App til Byggeriets Sikkerhedsmåling: 
Safety Observer i App Store (apple.com)
 

Sweco – Beskrivelse af mønsterarbejdspladsen: 
https://byggeproces.dk/beskrivelse-af-moensterarbejdspladsen/ 

5 – Opstartsmøder

Se tips til det gode opstartsmøde i branchevejledningen.

BFA Bygge & Anlæg – Arbejdsmiljøkoordinator (B) opstartsmøder:
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-opstartsmoeder/ 

C. G. Jensen – Infofolder til formidling af sikkerhedsregler
https://byggeproces.dk/info-folder-til-formidling-af-arbejdsmiljoeregler/

FSB – Sikkerhedsfolder:
https://byggeproces.dk/fsb-sikkerhedsfolder/

Vejdirektoratet – Referat fra arbejdsmiljøopstartsmøder på entrepriser:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-referat-til-arbejdsmiljoeopstartsmoeder-paa-entrepriser/

6 – Tilstedeværelse og tilsyn

Se tips til samarbejde med byggeledelsen i branchevejledningen.

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Dagbog for arbejdsmiljøkoordinator (B):
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-dagbog-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/ 

Erfaringer i Aarsleff med byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen er drøftet i Interessegruppen for koordinatorer d. 14/9 og 22/11 2021 – se https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder. Denne bruges som kommunikationsredskab af arbejdsmiljøkoordinatoren.

7 – Ajourføring af PSS, herunder input til tids- og byggepladsplan(er)

BFA Bygge & Anlæg – Branchevejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-byggepladsens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indled 

Biofos – Plan for sikkerhed og sundhedsskabelon
https://byggeproces.dk/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/ 

FSB – Eksempel på PSS: 
https://byggeproces.dk/fsb-referat-fra-sikkerhedsmoede/

Vejdirektoratet – Plan for sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

Vejdirektoratet – Risikovurdering hjælpeskema til bilag 7, PSS:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-risikovurdering/ 

8 – Ajourføring af journal

9 – Anmeldelse af byggeplads

https://at.dk/selvbetjening/ – kan anmelde uden NemID. 

10 – Ekstraordinære sikkerhedsmøder

Se Sikkerhedsmøder og koordinerende møder

Vejdirektoratet – Referat af ekstraordinært sikkerhedsmøde (Brostøbninger):
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-referat-af-ekstraordinaert-sikkerhedsmoede/ 

Vejdirektoratet – Referat af ekstraordinært sikkerhedsmøde ved ulykke:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-referat-af-ekstraordinaert-sikkerhedsmoede-ved-ulykker/

11 – Håndtering af nærved-hændelser og arbejdsulykker

Se også Ekstraordinære sikkerhedsmøder.

Arbejdstilsynet – Tabsårsagsmodellen:
https://byggeproces.dk/arbejdstilsynet-tabsaarsagsmodellen/

Arbejdstilsynet – Tripod – metode til læring af ulykker:
https://byggeproces.dk/arbejdstilsynet-tripod-metode-til-laering-af-ulykker/

Arbejdstilsynet – Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker:
https://byggeproces.dk/arbejdstilsyn-sikkerhedsorganisationens-vaerktoej-til-laering-af-ulykker/

Metroselskabet – Undersøgelse af dødsulykke på byggeriet af Sydhavnsmetroen Præsenteret på online-møde d. 8/11 2021
https://byggeproces.dk/opsamling-online-moede-undersoegelse-af-doedsulykke-paa-byggeri-af-sydhavnsmetroen/ 

NCC – Analyse af arbejdsulykke
https://byggeproces.dk/ncc-analyse-af-arbejdsulykke/ 

NCC – Skabelon til de 5 hvorfor ved tæt-på-hændelse og arbejdsulykke
https://byggeproces.dk/ncc-skabelon-til-de-5-hvorfor-ved-taet-paa-haendelse-og-arbejdsulykke/ 

Vejdirektoratet – Databehandling af oplysninger vedr. arbejdsulykker:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-databehandling-af-oplysninger-vedroerende-arbejdsulykker/

Vejdirektoratet – Hændelsesorientering for ulykker, uheld og hændelser:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-haendelsesorientering-for-ulykker-uheld-og-haendelser/ 

Vejdirektoratet – Ulykkesundersøgelse:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-ulykkesundersoegelse/

Aarsleff – Erfaringer med byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen, inkl. OBS-registreringer Præsenteret på møde i Interessegruppen for koordinatorer d. 14/9 + 22/11 2021 https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder

12 – Kontakt med bygherre

Se Overdragelsesmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B)

Sweco – Evalueringsnotat om arbejdsmiljøkoordinering
https://byggeproces.dk/sweco-evalueringsnotat-om-arbejdsmiljoekoordinering/

13 – Samarbejde med byggeledelse

Se tips om samarbejde med byggeledelse

BFA Bygge & Anlæg – 3-ugers tidsplan med angivelse af særligt farlige arbejdsopgaver:
https://byggeproces.dk/3-ugers-tidsplan-med-angivelse-af-saerligt-farlige-arbejdsopgaver/ 

Sweco – Ansvarstrekanten
https://byggeproces.dk/sweco-ansvarstrekant/ 

14 – Sikkerhedsintro

Bella Hotel – Introduktionskursus: 
https://byggeproces.dk/eksempel-paa-introduktionskursus-bella-hotel/ 

DSB – Introduktionskursus: 
https://byggeproces.dk/eksempel-paa-introduktionskursus-renovering-af-hovedbanegaarden/

Nembyg – Sikkerhedsintroduktion til byggepladsen Polytech
https://byggeproces.dk/sikkerhedsintroduktion-til-byggepladsen-polytech/ 

Niels Bohr – Sikkerhedsintro:
https://byggeproces.dk/nbb-sikkerhedsintro/

Oticon – Introduktionskursus: 
https://byggeproces.dk/eksempel-paa-introduktionskursus-oticon/ 

Vejdirektoratet – A5 Informationsfolder om arbejdsmiljø på byggepladsen:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-a5-informationsfolder-om-arbejdsmiljoe-paa-byggepladsen/

Ørsted – Sikkerhedsintro. Præsenteret på møde i Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø d 18/11 2021
https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/ Under Afholdte møder

15 – Kampagner

Bygningsstyrelsen – Plakater
https://byggeproces.dk/bygningsstyrelsen-plakater/ 

DTU – Sikkerhedskampagnefilm om studerendes adfærd:
https://byggeproces.dk/dtu-sikkerhedskampagnefilm-om-studerendes-adfaerd/ 

Nyt Aalborg Universitetshospital – Skabeloner til kampagne
https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-skabeloner-til-kampagne/ 

Banedanmark – Tegninger om virkemiddel:
https://byggeproces.dk/ny-noerreport-tegninger-som-virkemiddel/ 

NBB – Kampagne:
https://byggeproces.dk/nbb-kampagne/

16 – Koordinerende møder

Se Opstartsmøder og Ordinære sikkerhedsmøder

Toolbox møder: https://byggeproces.dk/toolbox-traening/ 

17 – Registrering af nærved-hændelser

Københavns Kommune – Erfaringer med rapportering af nærved-hændelser.  Præsenteret på møde i Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø d. 9/6 2022
https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder.

Vejdirektoratet – Undersøgelse af nærved-hændelser:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-undersoegelse-af-naerved-haendelser/

Aarsleff – Erfaringer med byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen, inkl. OBS-registreringer. Præsenteret på møde i Interessegruppen for koordinatorer d. 14/9 + 22/11 2021 https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder.

18 – Rådgivning om bygherrens arbejdsmiljøansvar

BO-Vest – arbejdsmiljøprogram:
https://byggeproces.dk/bo-vest-laver-arbejdsmiljoeprogram/

Byggeproces.dk – bygherrens politik
https://byggeproces.dk/bygherre-bygherres-politik/ 

FSB – Arbejdsmiljøpolitik:
https://byggeproces.dk/fsb-arbejdsmiljoepolitik/

Region Midtjylland – Arbejdsmiljøprogram for byggepladsen DNV Gødstrup:
https://byggeproces.dk/wp-content/uploads/2019/09/arbejdsmiljoprogram-for-byggepladsen-dnv-godstrup.pdf

Sund & Bælt – Arbejdsmiljøpolitik
https://byggeproces.dk/sund-baelts-arbejdsmiljoepolitik/

19 – Vejledning om entreprenørens arbejdsgiveransvar

BFA Bygge & Anlæg – Find branchevejledninger på www.bfa-ba.dk 

BFA Bygge & Anlæg – Entreprenør https://byggeproces.dk/entreprenoer/ 

Cases til inspiration

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger