Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Værktøjskasse til AMK-P – print

Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P)

   

Værktøjskassen indeholder metoder, som arbejdsmiljøkoordinator (B) kan anvende til at udføre arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i udførelsesfasen. De fleste af metoderne i værktøjskassen kan anvendes til at opfylde en eller flere regler på området. Enkelte er ikke bundet op på regler, men kan medvirke til at understøtte et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Værktøjskassen indledes med en beskrivelse af ansvar og pligter under projekteringen og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator P, kan være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø. Herudover findes en beskrivelse af, hvilke beføjelser, der kan aftales med bygherren, samt krav til og muligheder for kompetenceudvikling for arbejdsmiljøkoordinatoren. Der er desuden forslag til, hvordan man griber opgaven an.

Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P)

Udgivet November 2023

Oversigter

Nedenfor findes en oversigt over de links, som fremgår under de enkelte værktøjer i værktøjskassen, under overskriften ”Eksempler”.

1 – Overdragelsesmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P)

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Arbejdsplan for arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbejdsmiljoekoordinering-under-projekteringen/

BFA Bygge & Anlæg – Forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator:
https://byggeproces.dk/aftalen-med-bygherre/

DTU – Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator (P)
https://byggeproces. dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/

DTU – Procedure for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-projekteringsfasen/

DTU – Procedure for forventningsafstemning mellem projektleder og arbejds- miljøkoordinator (P)
https://byggeproces.dk/dtu-forventningsafstemning-mel- lem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-p/

FM Bygningsdrift – Analyse af bygherrens Top 4-prioritet på arbejdsmiljøområdet:
https://byggeproces.dk/fm-bygningsdrift-analyse-af-bygherrens-top-4/

Vejdirektoratet – Instruktion til arbejdsmiljø i projekteringsfaserne:
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-instruktion-til-arbejdsmiljoe-i-projekteringsfaserne/

2 – Afklaring af projektgrundlag

BFA Bygge & Anlæg – Samarbejde med projekteringslederen
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/

Energinet – Indledende arbejdsmiljøscreening
https://byggeproces.dk/energinet-skabelon-for-indledende-arbejdsmiljoescreening/

NCC – Grunddataskema
https://byggeproces.dk/ncc-grunddataskema-for-arbejdsmiljoe-ved-projektering/

Niras – Kortlægningsskema A
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/

Vejdirektoratet – Procedure for indledende kortlægning og opfølgende kort- lægning samt arbejdsmiljøplan/journal
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-om-indledende-og-opfoelgende-kortlaegning-samt-arbejdsmiljoeplan-journal/

I nogle arbejdsmiljølogbøger under Opfølgningsværktøjer kan man finde input til typiske arbejdsmiljøproblemer

3 – Dagbog over arbejdsmiljøkoordinator (P)-aktiviteter

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Dagbog for arbejdsmiljøkoordinator (P)
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-dagbog-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/

4 – Afklaringsworkshop

BFA Bygge & Anlæg – Opstartsmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P), bygherre, rådgiver og de projekterende
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-rammerne/

NCC – Folder om arbejdsmiljø ved projektering
https://byggeproces.dk/ncc-folder-om-arbejdsmiljoe-ved-projekteringen/

NCC – Inspirationsliste for afklaring af arbejdsmiljøemne
https://byggeproces.dk/ncc-inspirationsliste-for-afklaring-af-arbejdsmiljoeemne/

NCC – Projekteringsvejledning
https://byggeproces.dk/ncc-vejledning-for-arbejdsmiljoeprojektering/

Brug også branchevejledninger på www.bfa-ba.dk og www.bygergo.dk

5 – Kortlægningsværktøjer

BFA Bygge & Anlæg – Procesplan
https://byggeproces.dk/procesplan/

NCC – Billedbank til arbejdsmiljøkoordinering under projektering
https://byggeproces.dk/ncc-billedbank-til-arbejdsmiljoekoordineringen-under-projekteringen/

Niras – Kortlægningsskema til arbejdsmiljøkoordinering
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/

Niras – Risikovurdering ved projektering
https://byggeproces.dk/niras-risiko-vurdering-ved-projektering/

Vejdirektoratet – Vejledning til paradigme for indledende kortlægning
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-indledende-kortlaegning/

I nogle arbejdsmiljølogbøger under Opfølgningsværktøjer kan man finde input til typiske arbejdsmiljøproblemer.

6 – Opfølgningsværktøjer

DTU (forskningsprojekt) – Arbejdsmiljølog til projektering
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/

DTU – Arbejdsmiljølog
https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-paradigme/

EKJ – Arbejdsmiljølog
https://byggeproces.dk/ekj-arbejdsmiljoelog/

Energinet – Arbejdsmiljøhandlingsplan
https://byggeproces.dk/energinet-arbejdsmiljoehandlingsplan/

Københavns Kommune – Logbog til registrering af relevante beslutninger for PSS og journal
https://byggeproces.dk/logbog-til-registrering-af-relevante-beslutninger-for-pss-og-journal/

Niras – Log over arbejdsmiljørisici
www.byggeproces.dk/niras-log-over-arbejdsmiljoerisici

NCC – Arbejdsmiljølog
https://byggeproces.dk/ncc-arbejdsmiljoelogbog/

Vejdirektoratet – Vejledning til paradigme for arbejdsmiljøplan og journal
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/

BART Byg – Digitalt værktøj til granskning af arbejdsmiljø 
https://byggeproces.dk/bart-byg-digitalt-vaerktoej-til-granskning-af-arbejdsmiljoe/

BART Byg – Regler for automatisk arbejdsmiljøtjek 
https://byggeproces.dk/bart-byg-regler-for-automatisk-arbejdsmiljoetjek/

7 – Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

BFA Bygge & Anlæg – Branchevejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-byggepladsens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indledning/

Biofos – Plan for sikkerhed og sundheds-skabelon
https://byggeproces.dk/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

Vejdirektoratet – Plan for sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

8 – Journal

9 – Overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)

BFA Bygge & Anlæg – Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B)
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/

DTU – Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)
https://byggeproces.dk/dtu-overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/

DTU – Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator (B)
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/

DTU – Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-udfoerelsesfasen/

DTU – Forventningsafstemning mellem DTU’s projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (B)
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-b/

NCC – Evaluering af arbejdsmiljøarbejdet
https://byggeproces.dk/ncc-evaluering-af-arbejdsmiljoearbejdet/

Slots- og Kulturstyrelsen – Evaluering af sikkerhed og sundhed
https://byggeproces.dk/slots-og-kulturstyrelsen-evaluering-af-sikkerhed-og-sundhed/

 

Cases til inspiration

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger