Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

   

I virksomheder med 10 ansatte eller flere og på byggepladser med 5 eller flere ansatte for samme arbejdsgiver i en periode på mindst 14 dage skal de ansatte vælge en arbejdsmiljørepræsentant, som repræsenterer dem i arbejdsmiljøorganisationen og på bygherrens sikkerhedsmøder.

Det er vigtigt, at de ansatte deltager aktivt i arbejdsmiljøorganisationen, hvis arbejdsmiljøarbejdet skal fungere godt. Derfor bør virksomhedens ledelse anstrenge sig for at få de ansatte til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis det ikke lykkes, fungerer arbejdslederen alene i arbejdsmiljøgruppen, indtil medarbejderne har valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren skal løbende opfordre medarbejderne til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte, som arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøorganisationen skal dække. Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere deltager ikke i valget.

Det er normalt reglerne for tillidsmandsvalg inden for det pågældende overenskomstområde, der fastlægger, hvem der kan blive valgt.

Medarbejderne vælger normalt arbejdsmiljørepræsentanten for to år ad gangen, men hvis virksomheden og de ansatte er enige om det, kan man forlænge funktionsperioden i op til 4 år.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget eller få forringet sine ansættelsesforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for overenskomstområdet.

Hvis der opstår uenighed om beskyttelsen, skal den behandles fagretligt – det vil sige ved mæglingsmøder mellem parterne og eventuelt i Arbejdsretten.

Gode links

Nyttige regler og råd fra AT om arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant.

AT-vejledning om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger