Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Vilje, systematik og konkrete handlinger har kolossal effekt på arbejdsmiljøet i Arkil

   

En hel række af konkrete initiativer har forandret arbejdsmiljøkulturen og reduceret antallet af arbejdsulykker med hele 60 procent over de seneste fem år i entreprenørvirksomheden Arkil. De 1.200 danske medarbejdere er nu helt fortrolige med daglig digital kommunikation om arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøambassadører, indberetninger af nærvedulykker, e-læring og nøjagtige beskrivelser af samtlige arbejdsprocedurer. Og hele den tilgang og systematik sætter sig tydelige og positive spor.

”For fem år siden startede vi med at lave helt konkrete handleplaner og mål for vores arbejdsmiljø. Jeg er nemlig af den klare opfattelse, at hvis vi ikke kan måle på, at vi bliver bedre, så ved vi ikke, om vi bliver bedre,” siger Tina Thaarup Jakobsen, chef for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet i den jyske virksomhed.

De seneste fem års indsatser i Arkil har ikke alene betyder en betragtelig nedgang i antallet af arbejdsulykker. Det har også medført at de ulykker, som forekommer, er væsentligt mindre alvorlige. Det positive resultat skal dog primært tilskrives medarbejderne, mener Tina Thaarup Jakobsen: ”Vi er helt klart blevet bedre, fordi vi har fået sikkerheden bragt helt ud til alle de medarbejdere, som går derude på pladserne. De har taget arbejdsmiljøet til sig, de har taget det alvorligt – og det virker.”

I boksene herunder kan du læse mere om de mest effektfulde arbejdsmiljøinitiativer i Arkil:

Skarpe introforløb og e-læring

Det første, som møder den nye medarbejder i Arkil er et e-lærings-modul, som består af en film på 22 minutter og nogle spørgsmål: ”Det er en film, der viser, hvordan vi helt konkret håndterer og betragter arbejdsmiljøet i Arkil. Den viser, hvordan vi er skruet sammen i hovedarbejdsmiljøudvalget og i lokalarbejdsmiljøudvalget. Hvem skal jeg henvende mig til som medarbejder, og hvilke regler arbejder jeg under? Alt det giver filmen svar på, og den er også understøttet af en folder, hvor man kan finde de samme informationer. På den måde, er man sporet ind på arbejdsmiljøet allerede fra starten,” fortæller Tina Thaarup Jakobsen.

Ulykkesanalyser

Indsamling af data i forbindelse med ulykker er kommet i fokus, fortæller arbejdsmiljøchef Tina Thaarup Jakobsen: ”Vi laver ulykkesanalyser på samtlige arbejdsulykker. Det var vi ikke så gode til før. Men for at blive bedre, så er det nødvendigt, at vi finder ud af, hvorfor en medarbejder egentlig er kommet til skade. Ofte kan man sagtens gå og tro, at man ved, hvorfor ulykken er sket, men der kan være et væld af årsager. Kun ved at lave en ordentlig analyse kan man finde den egentlige årsag. Derefter kan vi handle på det – og lære af det.”

Digital kommunikation til alle

På kommunikationsfronten har virksomheden skabt platformen Arkil News, som er en app, hvor samtlige medarbejdere indrapporterer deres arbejdstimer. Det betyder, at alle er inde på platformen mindst én gang om ugen, og derfor bruges platformen også til alle nyheder om arbejdsmiljø og sikkerhed – samt al anden kommunikation: ”Senest har vi lavet et nyt tiltag, der hedder ’lær af de gode nærvedulykker’. Vi har mål om at få indberettet alle nærvedulykker, og derfor har vi sat en kampagne i gang, hvor vi opfordrer til at indberette alle de nærvedulykker, som vi kan lære noget af. Det bruger vi også Arkil News til,” fortæller arbejdsmiljøchef Tina Thaarup Jakobsen.

Arbejdsmiljøambassadører

Antallet af arbejdsulykker for nye medarbejdere i Arkil skal halveres, og derfor er der uddannet næsten 100 arbejdsmiljøambassadører. Når man starter som ny medarbejder i Arkil, så møder man inden for de første par dage en arbejdsmiljøambassadør, der fortæller én om arbejdsmiljø i Arkil. Ambassadøren gennemgår pladsen sammen med den nye medarbejder og fortæller, hvad man skal tænke over i netop de arbejdssituationer, som man er i. Man får at vide, hvad man skal gøre, hvis der sker en ulykke, og man gennemgår beredskabet. Arbejdsmiljøambassadøren følger den nye medarbejder de første seks uger af ansættelsen. Det betyder også, at man som ny medarbejder hele tiden har en kollega, som man kan ringe til og stille spørgsmål, hvis man bliver i tvivl.

Beskrivelser af alle arbejdsopgaver

For at imødegå de vanskeligheder som kan opstå, når en medarbejder står overfor en ny opgave, har Arkil udarbejdet klare arbejdsprocedure-beskrivelser for samtlige arbejdsopgaver. Beskrivelserne omfatter blandt andet otte spørgsmål, som medarbejderne skal svare på – inden de kaster sig over en ny arbejdsopgave. Udgangspunktet for spørgsmålene er at få afklaret, om medarbejderen har styr på sikkerheden i forhold til opgaven. Samtidig sikrer det, at der er styr på brugen af de tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøuger to gange årligt

Fokus på arbejdsmiljøet i Arkil skærpes yderligere to gange om året, hvor der gennemføres arbejdsmiljøuger med forskellige temaer. Emnerne for arbejdsmiljøugerne har blandt andet været: Tag godt imod din nye kollega, sikkerhedsrunderinger og lovpligtigt eftersyn af elværktøj og maskiner. Tilsvarende samles alle arbejdsmiljørepræsentanterne årligt, så alle kan være med til at gennemgå nye initiativer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.