Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

VVS

   

Som VVS’er kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet: 

 • Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved manuel transport af fx radiatorer, kedler, gasflasker, varmevekslere, sanitet o.lign. Samt ved arbejde i trange rum som fx i krybekældre, under køkkenvaske, i brønde og med montering af radiatorer
 • Skadelige kemikalier, røg og støv som fx:
  • skærevæsker uden mineralolier
  • arbejde med svejsning og lodning
  • fugning med og bearbejdning af epoxy- og polyurethanprodukter
  • skæring og bearbejdning af gamle asbestholdige rørbelægning
  • giftig kulilte ved glødeskæring i flamingo (polystyren) plader
  • fx asbest, PCB, bly og forurenet jord, støv fra isoleringsmaterialer, træ, beton ved nedrivnings- og renoveringsopgaver
 • Støj og vibrationer fra maskiner og værktøj
 • Elektromagnetisk stråling ved arbejde nær sendeantenner til radio, tv og mobiltelefon 
 • Arbejdsulykker, især ved arbejde på tage, afsatser, stilladser, stiger og lignende. Samt ved arbejde i brønde med lav iltkoncentration. Eller manglende afskærmning på maskiner og værktøj

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger